Lækage

Ved lækage:

Ejer af en ejendom skal omgående give vandforsyningen meddelelse om indtrufne eller formodede fejl, herunder utætheder ved stikledninger og stophaner.

Der må ikke udføres arbejde på vandværkets ledningsnet. Kontakt vandværkets tilsynsførende.

Alt arbejde i målerbrønden må kun udføres af autoriseret VVS-firma eller vandværkets personale.

Reparation af vandinstallationer på egen del af ledningen skal udføres af autoriserede VVS-firma - bortset fra lettere gør-det-selv arbejde.


Lækage:

Sådan tjekker du, om der er lækage
Hvis du synes, at dit vandforbrug er meget stort, kan det skyldes, at der er en lækage et sted.

Som husejer hæfter du selv for utætheder i de vandrør, som går fra grundens skel og ind i huset.

Derfor er det en god idé at kontrollere vandforbruget, f.eks. ved at aflæse vandmåleren hver måned. På den måde konstaterer du hurtigt uregelmæssigheder og kan dermed opdage eventuelle lækager eller andet stort spild, inden de medfører store efterregninger. Hvis du har mistanke om en lækage, kan du tjekke dit vandsystem på flere måder:

Luk alle vandhaner i huset og sørg for, at opvaskemaskiner og vaskemaskiner ikke kører. Tjek, om vandmåleren alligevel kører. På den måde kan du også tjekke, om du har et toilet, der står og løber.